top of page

Case Vitalo : Met de "V" van vertrouwen.

Vitalo is een Belgische onderneming gespecialiseerd in het produceren van plastic onderdelen. Het aanbod varieert van componenten voor auto's en tractoren tot blisterverpakkingen en geluidsisolerende materialen. Met een omzet van € 50 miljoen, ruim 550 personeelsleden en vertakkingen tot China, Thailand en de Filipijnen is het bedrijf een speler van wereldformaat.

Als typisch familiale onderneming wist Vitalo zijn activiteiten in de loop der jaren gestaag uit te breiden. De huisvesting - en dus ook de technische infrastructuur - groeide mee, iets waarvoor de zaakvoerders al sinds 1991 een beroep doen op E.M.S.. Het zijn de allereerste industieklanten. En zelfs wanneer de onderneming jaren later in handen komt van de groep Dumolin, blijft de goede relatie gehandhaafd.

Gepriviligeerde partner

De eerste werken voor Vitalo startten in een gebouw in Meulebeke, waar de productie van akoestische isolatie plaatsvindt. "We hebben daar een ruimte van 8.000 m² voorzien van een hoogspanningscabine, laagspanningsborden, een verlichtingsinstallatie en aansluitingspunten voor de machines, … Hoewel het om een grote firma gaat, verliepen de contacten zeer gemoedelijk. De zaakvoerder kende ons bij de voornaam en schonk ons het volste vertrouwen."

In de jaren die volgen evolueert E.M.S. van leverancier tot gepriviligeerde partner. Ook na de overname blijven de directie en de facility managers trouw aan de ploeg van Marc Segers. E.M.S. mag personeel leveren om de technische infrastructuur in Meulebeke te onderhouden, goed voor een oppervlakte van 20.000 m². En er volgen geregeld andere opdrachten : het uitbreken en vervangen van hoogspanningscabines, het plaatsen van nieuwe laagspanningsborden en het elektrisch bekabelen van vacuüm vormmachines en freesrobotten. "Onze meest recente verwezenlijking bij Vitalo is het vernieuwen van de koelinstallatie en een groot deel van de persluchtinstallatie."

De klok rond

Marc Segers : "Bij Vitalo staat de tijd nooit stil. Dag- en nachtploegen wisselen elkaar af, zelfs in het weekend. Werken aan technische installaties mogen dan ook geen enkele invloed hebben op de productiviteit. De 24-uren service van E.M.S. bewijst hier dat dat perfect mogelijk is."

bottom of page